ANH HẢI – XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

CÔNG TRÌNH: NHÀ LIÊN KẾ SÂN VƯỜN

CHỦ NHÀ: ÔNG ĐINH ĐẠI HẢI

ĐỊA ĐIỂM XD: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – P.7 – TP.ĐÀ LẠT

PA1

PA2Trả lời