ĐỔ BÊ TÔNG ĐƯỜNG LÊ THỊ RIÊNG – P.7 – TP. ĐÀ LẠTTrả lời