Nhà anh Hải, anh Lý – Xô Viết Nghệ Tĩnh

CÔNG TRÌNH: NHÀ LIÊN KẾ

CHỦ NHÀ: ANH LÝ, ANH HẢI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNHTrả lời